blog

Yoji Yamada的东京Kazoku Trailer

Yigujiro Ozu的1953年杰作东京物语(东京物语)的第一部预告片,简称东京家族(东京家族,或东京Kazoku),已经发布......在8月份发布的前10秒扩展为预告片[1]。这部由Hashizume Isao,Yoshiyuki Kazuko,Nishimura Masahiko,Natsukawa Yui,Nakajima Tomoko,Hayashiya Shozo,Satoshi Tsumabuki和Yu Aoi主演的电影将于2013年1月19日开幕。

查看所有